Lwow Streets

Geography Maps Lwow Streets

Resources

Lwow Streets Cross-Reference

Street Name in German Street Name in Polish
  Adamowa
Akademickag. 8 Akademicka
Akademieg.  
Akademieg. 8  
Akademischer Platz 1 Plac Akademicki
  Alembeków
  Anczewskich
  Arciszewskich
  Arsenalska
  Asnyka
Armenierg. 2  
Backer g. 8 Piekarska
  Badenich
  Na Bajkach
  Bajsera
  Balonowa
  Bandurskiego
  Barska
Batori g 32 Batorego
Batory g. 28 Batorego
  Bema
  Benedyktynska
  Berka Joselowicza
  Bernardynska
Bernardiner Platz 1 Plac Bernardynski
  Bernsteina
  Bilhohorska
  Bielowskiego
  Bilinskich
  Blacharska
  Na Blonie
  Blonia Janowskie
  Boczkowskiego
  Boczna
  Boguslawskiego
  Boleslawa Chrobrego
  Bonifratrów
  Boimów
  Borkowskich
  Boznicza
  Brajerowska
Brigitteng. 10 Brygidzka
  Pod Bramka
  Bulgarska
  Bourlarda
Capitel Platz 2 Plac 
Castrum platz Plac
Chorazczyna g. 4  
Chorozczyzna g. 22  
Cicha g. 3 Cicha
Czarnecki g. 2 Czarnieckiego
Dominikaner g. 2 Dominikanska
Dom platz 2  
Franciscaner g. 11  
Gerichts gasse 1  
Goluchowski platz Plac
Grodeker g. 18  
Grodek str.  
Grodzicki g. 1  

Haliczer gasse 20

Halicka
Haliczer platz 3 Plac Halicki
Heil Geist platz 10 Plac Sw. Ducha
Heil. Nicolaus g.  
Herrengasse 7  
Hetmann g. 22  
Hetmannska gasse 8  
Jablonowska g. 9  
Jagiellonen gasse 15  
Janower g.  
Kampiana g.15  
Karl Ludwigsstrasse 17  
Kasimirgasse 32  
Kollatajag.  
Koperncusgasse 11 Kopernika
Korytnag. 3  
Kosciuszkogasse 20  
Krakauerg. 7  
Krakauer pl[atz]. Plac Krakowski
Krentag. 5  
Kretag 2  
Krummeg. 3  
Lindeng. 1  
Ludwiggasse 9  
Lukasinskig. 4  
Lyczakowergasse 1  
Majerg. 8  
Marienplatz 9 Plac 
Mayerg. 10  
Mickiewiczg. 12  
Ormianskagasse 31  
Osslinskig. 24  
Pohulanka  
Ringplatz 9  
Russischeg. 1  
Sapiehag. 69  
Sixtuseng. 20  
Sixtusg. 29  
Sixtusken. 9  
Sixtuskeng  
Skarbekgasse 33  
Skarbischeg. 2  
Skarkowskag. 19  
Slowackig. 12  
Sobieskigasse 3  
Sokolg. 1  
Sonneng. 21  
Spitalg.  
Stanislausg. 10  
Strzeleckag. 8  
Strzelecki platz 1 Plac Strzelecki
Szajnochag. 8  
Theatergasse 5  
Tribulnalg. 1  
Tribunal platz 1 Plac 
Trybunalg. 1  
Trybunalplatz 1 Plac 
ulica Halicka 1. 5 Halicka
Wallg. 3  
Zimorowiczag. 5  
Zofijowka  
Zolkiewerg. 2  
Zoll platz 2 Plac

Copyright © 2000 Janet Kisz. All rights reserved.

 

;